REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy na studia podyplomowe w edycji 2020-2021!

Zapisz się on line do 30 lipca bez opłaty aktywacyjnej!

Zapraszamy również

na studia licencjackie i magisterskie

(Prawo, Pedagogika specjalna, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika)

 

SARS-Cov-2

 

16.06.22020

Już od czwartku zaczynamy sesję egzaminacyjną on-line! POWODZENIA!

07 maja 2020

Szanowni Państwo,

Już niebawem otrzymacie, od Waszych opiekunów i wykładowców, szczegółowe informacje dotyczące standaryzowanych egzaminów on-line. Odbędą się one w czerwcu 2020 roku. Prosimy więc o dokonanie opłat czesnego w miesiącu maju i dostarczenie dokumentacji praktyk do końca maja (jeśli ktorś przerwał praktyki, ma możliwosć przedłużenia terminu po akceptacji ISP - tel. 609407414, 695777415).

Pozdrawiamy!

16 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,
chcemy dotrzymać terminów egzaminów w czerwcu 2020 roku, w związku z tym wprowadzamy - tam, gdzie to konieczne - wykłady za pomocą aplikacji ZOOM.US.
Wasi wykładowcy zapraszać Was będą na spotkania za pomocą tej aplikacji, jest ona przejrzysta i prosta, można ją instalować na telefony z Android i IOS (iPhone), komputery z Windows. Część egzaminów, jeśli sytuacja będzie zła, również przeprowadzimy za pomocą ZOOM.US (forma ustna).
Instrukcje używania tej aplikacji można znaleźć na YouTube:   
https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE

15 marca 2020

Szanowni Państwo, Studenci,

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie informujemy, że

  • zaplanowane zajęcia w okresie 16 marca do 20 kwietnia nie odbędą się,
  • w miarę możliwości i poprawy sytuacji zajęcia postaramy nadrobić w okresie do końca maja,
  • proszę korzystać z materiałów na platformie, wykładowcy będą mogli uzupełnić je o odwołane zajęcia, jeśli nie będzie możliwości ich odrobienia,
  • nie planujemy jednak przedłużenia terminu zakończenia studiów, termin czerwcowy jest utrzymany: czesne należy wpłacić do 30 maja, egzaminy planujemy w czerwcu,
  • w przypadku pogłębiającej się sytuacji kryzysowej i niemożności przeprowadzenia egzaminów "ustnych" w zaplanowanych terminach, odbędzie się standaryzowany egzamin przez platformę e-learningową, o szczegółach będziemy informować w razie potrzeby
  • w przypadku braku skrajnym, jeśli szkoły nie ruszą po świętach Wielkiej Nocy, praktyki będzie można przedłożyć z przesuniętym terminem.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznie i mailowo:

  • sprawy dydaktyczno-administaracyjne: Magdalena Jakubczyk - 609 407 414
  • sprawy organizacyjno-dziekanatowe: Agnieszka Fronc - 695 777 415

ZACHĘCAMY DO REKRUTACJI ON-LINIE

Naszą misją jest umożliwienie wszystkim chętnym zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, dyplomu renomowanych uczelni wyższych, możliwości dobrej pracy lub awansu zawodowego.

Prowadzimy Placówki Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, studia podyplomowe (kwalifikacyjne), kursy języków obcych, specjalne programy studiów I i II stopnia dla osób z doświadczeniem zawodowym i absolwentów szkół policealnych. 

Oferujemy pomoc osobom, które chcą zdobyć wykształcenie na kierunkach: medycyna, farmacja, felczerstwo i stomatologia, na Ukrainie.

Jesteśmy dostępni na terenie całego kraju.

  Najnowsze....  

Szkoła Główna Krajowa zaprasza 

na kierunek PRAWO

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie oferuje kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy w Polsce i za granicą, jak również z misją wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową.

Dzięki odpowiedniemu doborowi treści programowych Uczelnia realizuje swe cele strategiczne, takie jak dostosowanie programów kształcenia do zapotrzebowania lokalnego i międzynarodowego rynku pracy, zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w tworzenie programów kształcenia, współpraca z instytucjami administracji rządowej  i samorządowej oraz podmiotami sektora publicznego.
Zapraszamy na kierunki:

  • ponad 50 kierunków studiów podyplomowych

oraz:

• Pedagogika - studia licencjackie (I stopnia), trzyletnie;
• Pedagogika - studia magisterskie (II stopnia), dwuletnie;
• Pedagogika specjalna (pięcioletnie)
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pięcioletnie)

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

prawo

bezpieczństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..